Kantonrechter Gorinchem 24-11-1999 (Spoor), JAR 2000, 20


Ontbinding gewichtige redenen (Voorwaardelijke). Ziekte (geen reïntegratieplan vereist). Ontslag op staande voet. Concurrentie.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 20.

Een werknemer wordt op staande voet ontslagen omdat hij een samenwerking wil aangaan met een concurrent en daarbij heeft geprobeerd twee collega's over te halen daar in dienst te treden. De werkgever verzoekt voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werknemer stelt dat de werkgever niet ontvankelijk is omdat er geen reïntegratieplan is overgelegd en hij zich als gevolg van een sportblessure na het ontslag op staande voet heeft ziek gemeld. De kantonrechter acht de werkgever wel ontvankelijk nu het ontbindingsverzoek geen enkel verband houdt met de arbeidsongeschiktheid en de werknemer zelf heeft verklaard in staat te zijn zijn werkzaamheden te hervatten als zijn werkgever voor vervoer zou zorgen. Onder deze omstandigheden is er geen reden voor een reïntegratieplan. Het doel en de strekking kan namelijk niet zijn het zinloos en onnodig vertragen van het ontbindingsverzoek, daar waar partijen het erover eens zijn dat de ziekte er niet aan in de weg staat dat de werknemer op korte termijn weer aan het werk zou kunnen, ware het niet dat de werkgever heeft gesteld dat er andere redenen zijn die voortzetting van het dienstverband in de weg staan. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst zonder een vergoeding gezien de omstandigheden die aan de ontbinding ten grondslag liggen.

Verder lezen
Terug naar overzicht