Kantonrechter Groningen 15-03-2002 (Dijkers), KG 2002, KGK 1628


Herstel dienstbetrekking.

Een werkgever plaatst een personeelsadvertentie, kort nadat hij met de werkneemster is overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst zal worden ontbonden omdat zij niet te werk gesteld kan worden. De werkneemster vordert tewerkstelling. De kantonrechter wijst de vordering toe omdat er in dit geval sprake is van bedrog (art. 3:44 lid 3 BW).

Verder lezen
Terug naar overzicht