Kantonrechter Haarlem 16-08-2000 (Baas), Prg. 2001, 5614


Bedrijfsongeval.

Een werknemer overkomt een bedrijfsongeval met een tractor. Hij acht zijn werkgever hiervoor aansprakelijk en vordert een schadevergoeding. De werkgever, die geen onderzoek door de Arbeidsinspectie heeft laten verrichten, wordt in de gelegenheid gesteld te bewijzen dat er sprake is van bewuste roekeloosheid. Door middel van getuigenverklaringen acht de kantonrechter de werkgever geslaagd in het bewijs dat de werknemer tijdens zijn werkzaamheden de tractor zodanig heeft bediend (door uit de tractor te stappen, deze met lopende motor in de versnelling te laten staan, deze vervolgens trachten te laten stoppen door de koppeling in te trappen en de versnelling in zijn vrij te zetten), dat er sprake is van bewust roekeloos handelen. De kantonrechter acht de werkgever niet aansprakelijk en wijst de vordering af

Verder lezen
Terug naar overzicht