Kantonrechter Haarlem 22-01-2003 (Scherpenhuijsen Rom), JAR 2003, 48


Bedrijfsongeval. Bewijs.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 48.

De werknemer is op 1 april 2000 bij de werkgever in dienst getreden in de functie van Traffic Development Manager. Zijn werkzaamheden bestonden onder meer uit beeldschermwerk. De werknemer maakte lange werkdagen en de werkdruk was hoog. Op 25 januari 2001 heeft de werknemer zich ziek gemeld. Een neuroloog heeft de diagnose RSI gesteld evenals de arts van het GAK. De arbeidsovereenkomst tussen partijen is per 1 februari 2002 ontbonden zonder toekenning van een vergoeding aan de werknemer. De werknemer stelt de werkgever aansprakelijk voor de gevolgen van zijn RSI. De kantonrechter stelt vast dat tussen partijen niet in geschil is dat de werknemer arbeidsongeschikt is. De kantonrechter acht het voldoende aannemelijk dat de klachten van de werknemer het gevolg zijn van het werk, nu de werknemer regelmatig van 8.00 tot 23.00 uur werkte, onder een hoge werkdruk werkte, in de periode totdat hij klachten kreeg vrijwel alleen beeldschermwerk deed, en de diagnose RSI is gesteld door een neuroloog en de arts van het GAK. Het is vervolgens aan de werkgever om te bewijzen dat hij zijn zorgplicht is nagekomen. Het feit dat de werknemer ook buiten het werk beeldschermwerk verrichtte, leidt niet tot het vervallen van aansprakelijkheid, maar kan aan de orde komen bij de bepaling van de (omvang van de) schadevergoedingsplicht van de werkgever. Het verweer van de werkgever dat sprake is van preëxistent letsel, omdat de werknemer voorafgaand aan zijn indiensttreding tijdens zijn opleiding en bij een andere werkgever veel beeldschermwerk heeft verricht, wordt door de kantonrechter verworpen omdat, ook al zou komen vast te staan dat de werknemer al eerder gelijksoortige klachten had gehad, en een deel daarvan bij een andere werkgever is ontstaan, dit de werkgever niet van zijn aansprakelijkheid ontslaat. Wel krijgt de werkgever nog de gelegenheid om, als hij niet slaagt in het bewijs dat hij zijn zorgplicht is nagekomen, te bewijzen dat, ook al zou hij zijn zorgplicht wel zijn nagekomen, de arbeidsongeschiktheid ook zou zijn ontstaan.

Verder lezen
Terug naar overzicht