Kantonrechter Haarlem 27-11-2002 (Harts), Prg. 2003, 6000


Goed werkgeverschap. Onkostenvergoeding.

Een werkgever sluit een studieovereenkomst met zijn werknemer, waarbij wordt overeengekomen dat de werkgever de studiekosten betaalt onder de voorwaarde dat de werknemer de kosten terugbetaalt als hij de studie niet afrondt met een diploma of indien tijdens de studie respectievelijk binnen 18 maanden daarna de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd. Als de werknemer de studie afbreekt, vordert de werkgever terugbetaling van de studiekosten vermeerderd met de wettelijke rente. De werknemer stelt het vierde en laatste onderdeel van de cursus niet te hebben kunnen afronden vanwege een te hoge werkdruk. De kantonrechter overweegt dat nu andere werknemers de cursus mochten volgen zonder studiecontract, het in strijd is met het goed werkgeverschap en de redelijkheid en billijkheid om alle studiekosten terug te vorderen. Omdat de werknemer het contract zelf heeft ondertekend, hij geen diploma heeft behaald en hij de werkgever niet gewezen heeft op het feit dat het hem vanwege te grote werkdruk niet gelukt is het diploma te behalen, zal de werknemer de helft van de kosten dienen te betalen. De kantonrechter wijst de vordering toe tot een bedrag van € 691,79 vermeerderd met de wettelijke rente.

Verder lezen
Terug naar overzicht