Kantonrechter Harderwijk 18-01-1999, Prg. 1999, 5128 (Huidekooper)


Ontbinding gewichtige redenen (reorganisatie). Sociaal plan. Schadeloosstelling (geen; fictieve opzegtermijn).

De functie van een 50-jarige werknemer (zeven jaar in dienst, salaris NLG 3.638,-- bruto per vier weken) komt te vervallen als gevolg van reorganisatie. Conform het met de vakvereniging overeengekomen Sociaal Plan wordt de werknemer nog zes maanden na opheffing van zijn functie doorbetaald en maakt hij gebruik van outplacementbegeleiding. Omdat de werknemer diverse andere passende functies niet accepteert, verzoekt de werkgever ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werknemer stelt dat het Sociaal Plan op hem als niet vakbondslid niet van toepassing is. De kantonrechter is het hier niet mee eens, nu de werknemer reeds gebruik heeft gemaakt van diverse voordelen van het Sociaal Plan. Indien nu ontbonden zou worden met een vergoeding, schuift de ingangsdatum van de WW-uitkering in verband met de fictieve opzegtermijn van art. 16 lid 2 WW op, maar dat is ook de bedoeling van de wetgever geweest. Het eventuele nadeel door het inmiddels ontstane uitstel van de ontbinding wordt echter gecompenseerd door het meer dan twee maanden langer ontvangen salaris. Omdat de kantonrechter de voorziening op grond van het Sociaal Plan voldoende acht, is er geen reden voor het toekennen van een vergoeding. Art. 16 lid 3 WW brengt in die situatie (ontbinding zonder vergoeding) mee dat de ingangsdatum van de WW niet wordt opgeschort.

Verder lezen
Terug naar overzicht