Kantonrechter Harderwijk 22-10-2001 (Huidekoper), Prg. 2002, 5855


Bewijs. Ontbinding gewichtige redenen. Ontslag op staande voet.

Een 39-jarige bedrijfsleider, vier maanden in dienst, salaris NLG 10.676,39 bruto per maand, wordt op staande voet ontslagen omdat hij vertrouwelijke informatie zou hebben doorgespeeld naar de concurrent, waardoor de werkgever een potentiële klant misloopt. De werknemer roept de nietigheid in en de werkgever verzoekt voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De kantonrechter komt op grond van getuigenverklaringen tot de conclusie dat de werknemer, die al eerder bereid was bedrijfsinformatie van zijn vorige werkgever aan de werkgever ter beschikking te stellen, bedrijfsgegevens van de werkgever aan de concurrent bekend heeft gemaakt. De arbeidsovereenkomst dient dan ook te worden ontbonden en wel met onmiddellijke ingang wegens een dringende reden.

Verder lezen
Terug naar overzicht