Kantonrechter Leeuwarden 29-08-2000 (Van der Meer), NJ 2001, 54


Ontbinding gewichtige redenen. Ziekte (geen reïntegratieplan vereist).

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een werknemer wegens het herhaald te laat komen en subsidiair op grond van een verstoorde vertrouwensrelatie. De werknemer, die herhaaldelijk gewaarschuwd is, stelt dat hij arbeidsongeschikt is en als gevolg van medicijngebruik geregeld te laat komt. Hij beroept zich op niet-ontvankelijkheid van het verzoek wegens het ontbreken van een reïntegratieplan. De kantonrechter stelt vast dat de werknemer zich noch ten tijde van noch na het ontslag ziek heeft gemeld. Ook blijkt uit de overgelegde verklaring van de huisarts niet van een causaal verband tussen het medicijngebruik en het te laat komen. Omdat niet gebleken is dat de werknemer ziek was ten tijde van het indienen van het verzoek is het ontvankelijk. Het verzoek dient te worden toegewezen nu het geen verband houdt met het bestaan van een opzegverbod. Het feit, dat het te laat komen geen ernstige gevolgen had voor de voortgang van het werk, doet niet ter zake. Een werknemer dient zich te houden aan zijn verplichtingen, waaronder het op tijd op zijn werk verschijnen

Verder lezen
Terug naar overzicht