Kantonrechter Leiden 19-01-2000 (van Leeuwen), Prg. 2000, 5441


Ontbinding gewichtige redenen. Gelijke behandeling (leeftijdsgrens).

De KNVB verzoekt voorwaardelijk (voor het geval de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd) ontbinding van de arbeidsovereenkomst met een voetbalscheidsrechter, negen jaar in dienst, wegens het bereiken van de voor scheidsrechters gehanteerde leeftijdsgrens van 47 jaar. De kantonrechter wijst het verzoek af onder verwijzing naar Hof Amsterdam 13-01-2000, JAR 2000, 42, RvdW KG 2000, 42 en acht dientengevolge het enkele bereiken van de leeftijdsgrens van 47 jaar geen deugdelijke reden voor ontbinding.

Verder lezen
Terug naar overzicht