Kantonrechter Leiden 21-05-2003 (Van Leeuwen), Prg. 2003, 6138


Anciënniteitsbeginsel. Ontbinding gewichtige redenen. Passende arbeid. Ziekte.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 56-jarige directiesecretaresse (bijna twee jaar in dienst, salaris € 3.425,-- bruto per maand) wegens verval van functie als gevolg van reorganisatie. De werkneemster verzet zich tegen het verzoek en vraagt ingeval van toewijzing een vergoeding van € 41.000,--. Zij stelt op grond van het anciënniteitsbeginsel aanspraak te kunnen maken op de enige overgebleven functie binnen het team van directiesecretaresses. De kantonrechter is het niet met de werkneemster eens omdat de werkgever overtuigend heeft aangegeven dat het hier gaat om een veel zwaardere functie en de werkneemster al in haar oude functie overbelast is geraakt. Tussen de werkgever en de werkneemster is echter een conflict ontstaan nadat de werkneemster is gereïntegreerd in een functie van een veel lager niveau en de werkgever dit wilde formaliseren door middel van salarisaanpassing. Hoewel de werkgever stelt de werkneemster graag te willen behouden in de aangeboden lagere functie, blijkt uit de gevoerde correspondentie zonder meer dat de werkgever van de werkneemster af wil. Reïntegratie blijkt aldus een onmogelijke opgave, hetgeen doorbreking van het opzegverbod bij ziekte rechtvaardigt. Anderzijds verdenkt de kantonrechter de werkgever ervan dat het aanbod van de lagere functie vooral bedoeld is om de vergoeding te minimaliseren. De kantonrechter is van oordeel dat de arbeidsovereenkomst dient te worden ontbonden op grond van veranderde omstandigheden die niet aan de werkneemster te wijten zijn. Met betrekking tot de hoogte van de vergoeding overweegt de kantonrechter de leeftijd van de werkneemster buiten aanmerking te laten, omdat zij pas op haar 54e bij de werkgever in dienst is getreden. Het is de werkgever te prijzen oog te hebben voor de kwaliteiten van ouderen op de arbeidsmarkt. De kantonrechter stelt de vergoeding daarom vast op twee keer een maandsalaris plus vakantiegeld.

Verder lezen
Terug naar overzicht