Kantonrechter Lelystad 10-01-2001 (Los), JAR 2001, 89


Gelijke behandeling. Zwangerschap. Vakantie. Onderwijs.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 89.

De werkneemster is groepsleerkracht op een basisschool. Zij heeft zwangerschapsverlof genoten gedurende een periode waarin zeven weken schoolvakantie vielen. Hiervoor ontvangt zij geen compensatie. De werkneemster vordert dat zij alsnog in de gelegenheid gesteld wordt om de gemiste zeven weken vakantie op te nemen. De kantonrechter stelt vast dat, naast het BW, op de arbeidsovereenkomst van de werkneemster het Rechtspositiebesluit Onderwijs (RpbO) van toepassing is. Dit bepaalt dat er tijdens de schoolvakanties recht op betaalde vakantie bestaat. Voor samenloop van het zwangerschapsverlof bevat het RpbO geen regeling. De kantonrechter overweegt dat het BW geen grondslag biedt voor het verval van vakantieverlof in geval van zwangerschapsverlof. Gelet op het bepaalde in art. 7:645 BW, dat afwijking ten nadele van de werknemer verbiedt, moet daarom worden aangenomen dat verval van vakantie ten gevolge van zwangerschap(sverlof) niet is toegestaan. Voorts leidt de regeling dat bij samenval van schoolvakantie en zwangerschapsverlof minder vakantie wordt genoten tot ongelijke behandeling van mannen en vrouwen, omdat immers alleen (zwangere) vrouwen door deze regeling benadeeld worden. De werkneemster moet daarom alsnog de gelegenheid kregen zeven weken vakantie op te nemen

Verder lezen
Terug naar overzicht