Kantonrechter Lelystad 12-02-2003 (Boele), Prg. 2003, 6061


Kennelijk onredelijk ontslag. Schadeloosstelling.

Een 32-jarige productiemedewerker (vijf jaar in dienst, salaris € 1.588,23 bruto per maand) wordt met toestemming van de CWI ontslagen omdat zijn arbeidsplaats is komen te vervallen als gevolg van verplaatsing van de productieactiviteiten naar de Belgische moeder. De werknemer acht het ontslag kennelijk onredelijk omdat er sprake is van een ondeugdelijke reden en omdat de gevolgen van het ontslag voor hem te ernstig zijn in verhouding tot het belang van de werkgever. De kantonrechter is van oordeel dat er geen sprake is van een valse of voorgewende reden, gezien de verliezen die de werkgever volgens het accountantsrapport heeft geleden en gezien het advies van de accountant tot overheveling van de productieactiviteiten naar België. Dat neemt niet weg dat het ontslag toch kennelijk onredelijk kan zijn. Niet alleen relevant is het redelijk belang van de werkgever bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst maar ook overige feiten en omstandigheden van het geval moeten op hun relevantie worden onderzocht. In dit geval acht de kantonrechter het ontslag kennelijk onredelijk. Hoewel de werknemer gezien zijn leeftijd, opleiding, niveau en werkervaring een redelijk goede kans op de arbeidsmarkt heeft, is de kantonrechter van oordeel dat de werkgever een financiële genoegdoening had dienen aan te bieden. Dat daar geen financiële ruimte voor is, acht de kantonrechter niet aannemelijk. Een vergoeding van twee maanden salaris (€ 3.200,-- bruto) acht de kantonrechter redelijk.

Verder lezen
Terug naar overzicht