Kantonrechter Maastricht 17-01-2001 (Bruinzeels), Prg. 2001, 5657


Kennelijk onredelijk ontslag. Ziekte. Schadeloosstelling.

Een werkneemster in een supermarkt (53 jaar oud, 18 jaar in dienst, salaris circa NLG 3.600,-- bruto per maand) wordt met ontslagvergunning opgezegd na twee jaar ziekte (aanvankelijk 100% arbeidsongeschikt, maar recent afgeschat tot 15-25% arbeidsongeschikt). De werkneemster acht het ontslag kennelijk onredelijk omdat de werkgever onvoldoende reïntegratie-inspanning zou hebben gepleegd om haar als gedeeltelijk arbeidsongeschikte weer te werk te stellen en subsidiair omdat geen enkele afvloeiingsregeling is getroffen. Nu haar werkzaamheden hoofdzakelijk van uitvoerende aard waren en er geen andere zinvolle werkzaamheden beschikbaar waren is de primaire grond niet aanwezig. Wel acht de kantonrechter het ontslag op de subsidiaire grond kennelijk onredelijk waarbij ook wordt overwogen dat de arbeidsongeschiktheid waarschijnlijk door het werk is veroorzaakt. Voor wat betreft de hoogte van de (schade)vergoeding acht de kantonrechter de kanton- rechtersformule uit de ontbindingsprocedure niet zonder meer van overeenkomstige toepassing, gezien de verschillende aard van de procedures. De kantonrechter wijst als redelijk en passend toe een bedrag van NLG 50.000,-- bruto

Verder lezen
Terug naar overzicht