Kantonrechter Middelburg 07-01-2002 (Doorewaard Boekhout), JAR 2002, 40


Goed werknemerschap. Proeftijd. Ziekte.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 40.

De werknemer is op 12 maart 2001 bij de werkgever in dienst getreden. Partijen zijn een proeftijd van één maand overeengekomen. Op 2 april 2001 heeft de werknemer zich ziek gemeld. Op 5 april heeft hij zijn werkzaamheden hervat. Op 9 april heeft hij zich weer ziek gemeld. De werkgever heeft op 10 en 11 april tevergeefs getracht de werknemer telefonisch te bereiken. De werknemer stelt niet te hebben opgenomen omdat hij te ziek was. Daarop heeft de werkgever een brief gedateerd 11 april 2001 aan de werknemer gestuurd waarin het dienstverband werd beëindigd. De werknemer heeft de brief op 12 april ontvangen. Hij stelt dat de proeftijd is verlopen en de werkgever hem niet meer kan ontslaan. De kantonrechter is van oordeel dat een werkgever die een werknemer tegen het einde van de proeftijd voor een gesprek uitnodigt met de aankondiging dat tijdens dat gesprek ontslag zal worden aangezegd, kan verwachten dat die werknemer wellicht niet komt opdagen. In het onderhavige geval was er echter geen voorafgaande intentie om het dienstverband te beëindigen. De werkgever werd echter geconfronteerd met een werknemer die zich na drie weken ziek meldde, na twee dagen weer kwam werken om zich vervolgens vier dagen later weer ziek te melden. Dat zou allemaal niet erg zijn, als de werknemer een plausibele reden voor zijn ziekmelding zou hebben gegeven. De werknemer doet dat echter niet. De werknemer is bovendien onbereikbaar en doet geen moeite contact met de werkgever te krijgen. Het valt daarom te billijken dat de werkgever de werknemer wilde ontslaan. Nu voor de werkgever niet te voorzien was dat de werknemer zich aan elk contact zou onttrekken en de werknemer daarvoor geen enkele redelijke verklaring heeft gegeven, maar zich alleen verschuilt achter de ijzeren proeftijdtheorie, komt de kantonrechter tot de conclusie dat de werknemer zich niet als een goed werknemer heeft gedragen zodat aan hem de bescherming van de ijzeren proeftijdtheorie niet toekomt.

Verder lezen
Terug naar overzicht