Kantonrechter, minderjarigen en wettelijke verdeling (2002.51.2294)


Kraan maakt bezwaar tegen de door de Minister gehuldigde opvatting dat de ouder van een minderjarige voor medewerking aan de boedelbeschrijving als bedoeld in art.4:16 lid 2 de machtiging van de kantonrechter ex art. 1:345 lid 1 behoeft. De auteur betoogt dat de boedelbeschrijving ex art. 4:16 niet dezelfde is als die welke onderwerp was in het arrest Van der Kammen (HR 9 september 1988 NJ 1989, 239).

Voorts meent Kraan dat de kantonrechter ook geen taak toekomt bij de vaststelling…

Verder lezen