Kantonrechter niet bevoegd kennis te nemen van vordering gegrond op de Ziektewet

De werkneemster vordert een verklaring voor recht dat er tussen haar en de werkgever, eigenrisicodrager, sprake is van een tweede dienstverband en dat zij uit hoofde van dat dienstverband recht heeft op een Ziektewetuitkering. De kantonrechter is van oordeel dat het hier om een bestuursrechtelijke kwestie gaat, zodat de civiele rechter niet bevoegd is.

Feiten

De werkgever is eigenrisicodrager voor de Ziektewet. De werkneemster stelt dat er vanaf 1 mei 2014, of in elk geval vanaf 30 juli 2015, sprake is van een tweede dienstverband tussen haar en de werkgever, waarbij…

Verder lezen
Terug naar overzicht