Kantonrechter Opsterland 07-05-2002 (Schulting), Prg. 2002, 5871


Bedrijfsongeval. Uitzendarbeid.

Een uitzendkracht, werkzaam als verkoopster bij een camperspecialist, overkomt een bedrijfsongeval waarbij zij haar enkel breekt. Zij raakt daardoor gedeeltelijk arbeidsongeschikt en kan pas anderhalf jaar later weer voor 32 uur per week werken op basis van een contract voor anderhalf jaar. De werkneemster houdt de inlener aansprakelijk voor de schade. De kantonrechter overweegt dat de inlener op grond van art. 7:658 BW aansprakelijk is, tenzij hij aantoont zijn zorgplicht te zijn nagekomen of dat het ongeval in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid. Omdat de inlener stelt zijn verplichtingen te zijn nagekomen, wordt hij in de gelegenheid gesteld dit te bewijzen. Daarvoor is van belang vast te stellen waar het ongeval heeft plaatsgevonden. Omdat partijen hierover van mening verschillen wordt de werknemer belast met de bewijslevering. De kantonrechter acht de werkneemster geslaagd in het bewijs dat zij haar enkel heeft gebroken toen zij uit een camper stapte op een onverhard terrein. Met betrekking tot de bewijslevering van de inlener stelt de kantonrechter vast dat hij zijn zorgplicht met betrekking tot het terrein waarop de camper stond niet is nagekomen. Dus is de inlener aansprakelijk voor de schade. De kantonrechter wijst de vordering toe en veroordeelt de inlener tot vergoeding van de schade op te maken bij staat.

Verder lezen
Terug naar overzicht