Kantonrechter Roermond 12-11-2002 (Brouns), Prg. 2003, 6020


Kennelijk onredelijk ontslag. Ziekte.

Een 56-jarige officemanager, bijna 15 jaar in dienst, salaris € 2.958,14 bruto per maand, meldt zich na confrontatie met de nieuwe vestigingsdirecteur ziek. Na mislukte reïntegratie verkrijgt de werkgever na twee jaar arbeidsongeschiktheid ontslagvergunning en ontslaat hij de werkneemster. De werkneemster acht dit ontslag kennelijk onredelijk en vordert een schadevergoeding gebaseerd op de kantonrechtersformule, waarin C=2. De kantonrechter overweegt dat de inkomensachteruitgang van de werkneemster niet voortkomt uit het ontslag, maar uit de arbeidsongeschiktheid. De werkgever zou daarvoor verantwoordelijk kunnen zijn indien de arbeidsongeschiktheid gedeeltelijk is veroorzaakt door de werkomstandigheden of indien de werkneemster ten onrechte geen passend werk is aangeboden. De kantonrechter is op grond van rapportage van het GAK van oordeel dat de psychische problemen van de werkneemster niet kunnen worden toegerekend aan de nieuwe vestigingsdirecteur. Ook kan niet worden gesteld dat de werkgever zijn reïntegratieplicht onvoldoende is nagekomen. Dat het reïntegratietraject onder andere bij een zusterbedrijf niet tot resultaat heeft geleid, kan niet zonder meer voor risico van de werkgever komen. Daarnaast is van belang te weten dat de werkneemster problemen had op het gebied van automatisering. De kantonrechter acht het ontslag niet kennelijk onredelijk en wijst de vordering af.

Verder lezen
Terug naar overzicht