Kantonrechter Rotterdam 04-12-2001 (Wetzels), JAR 2002, 26


Bedrijfsongeval.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 26.

De werkneemster is in dienst van de werkgever in de functie van schoonmaakster. Sinds omstreeks juni 1999 was de werkneemster tewerkgesteld op een bedrijfsterrein van Shell. Op 9 juli 2001 is de werkneemster, na het werk op een eerste locatie te hebben afgerond, met haar bromscooter op weg gegaan naar de tweede locatie waar zij moest werken. Om de reistijd te bekorten is zij een zogenaamde plantweg ingeslagen, aan het begin waarvan een verkeersbord was geplaatst dat een inrijverbod aangaf. De weg was bovendien voorzien van slagbomen. Normaliter zijn deze gesloten, maar op de dag dat de werkneemster daar reed waren ze open omdat verderop werkzaamheden werden verricht. De werkneemster is vervolgens met haar bromscooter tegen de lepels van een stilstaande heftruck gereden. Zij is daarbij gevallen en heeft ernstig letsel opgelopen. Zij stelt de werkgever hiervoor aansprakelijk. De kantonrechter stelt vast dat de werkneemster de veiligheidsfilm die Shell aan al haar personeelsleden vertoont niet heeft gezien en dat zij de veiligheidstoets die Shell haar personeelsleden afneemt, niet heeft afgelegd. De werkgever is voor de gedragingen van Shell aansprakelijk nu hij de zorg voor de veiligheid van de werkneemster aan haar heeft overgelaten. Van belang is verder dat de slagbomen van de plantweg waren geopend, hetgeen normaliter niet het geval is. Daar werkzame personeelsleden hadden er daarom op bedacht moeten zijn dat wellicht iemand deze weg zou nemen. In elk geval hadden zij niet de heftruck in een gevaarlijke stand daar moeten achterlaten. Een en ander betekent dat de werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van het ongeval van de werkneemster. Dat de werkneemster de weg ook gekozen zou hebben als de slagbomen dicht waren geweest, staat niet vast. Bovendien heft dit de aansprakelijkheid van de werkgever niet op, gelet op het feit dat de voorzichtigheid van werknemers in hun dagelijkse routine afneemt, zeker ten aanzien van verkeersnormen.

Verder lezen
Terug naar overzicht