Kantonrechter Rotterdam 14-05-2002 (Kuip), JAR 2002, 143


Gezagsverhouding (identiteit werkgever). Loon.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 143.

De werknemer heeft, na onderhandelingen met algemeen directeur Perovi?, een arbeidsovereenkomst met Rico gesloten op grond waarvan hij is aangesteld als directeur ten behoeve van Rico Belgrado. De arbeidsovereenkomst is gesteld op het briefpapier van Rico. Als partij bij de arbeidsovereenkomst wordt Rico Holding genoemd. De brief is ondertekend door Perovi? namens Rico. Op 7 augustus 2001 heeft de directeur van Rico, Heumer, laten weten dat de werknemer geen scheidingsvergoeding meer zou ontvangen. Bij brief van 23 augustus 2001 heeft Heumer de werknemer geschreven dat hij en Perovi? de samenwerking zouden beëindigen en dat de werknemer nog tot het einde van 2001 bij Rico op de loonlijst zou staan. Vanaf 1 januari 2002 heeft Rico geen salaris meer aan de werknemer betaald. De werknemer stelt dat hij een arbeidsovereenkomst met Rico heeft en vordert betaling van zijn salaris. Rico stelt, onder verwijzing naar de arbeidsovereenkomst, dat Rico Holding de werkgever is. De kantonrechter is van oordeel dat de werknemer en Rico zich jegens elkaar verbonden hebben en dat de werknemer dit redelijkerwijze uit de verklaringen en gedragingen van Rico heeft mogen afleiden. De kantonrechter grondt dit oordeel onder meer op het feit dat Perovi? als directeur van Rico de arbeidsovereenkomst heeft ondertekend en dat deze op briefpapier van Rico is gesteld, dat Rico het salaris van de werknemer heeft betaald tot 1 januari 2002, dat de werknemer instructies ontving van directeur Perovi? van Rico, dat Heumer zich namens Rico heeft gemengd in de beloning van de werknemer, dat het staken van de salarisbetalingen voortvloeit uit de verbreking van het samenwerkingsverband tussen Heumer en Perovi?, dat deze verbreking niet is voltooid aangezien er nu zes BV's gevestigd waren of zijn op hetzelfde adres waar Rico gevestigd was en dat Rico de collectieve ziektekostenverzekering van de werknemer heeft beëindigd. Onder deze omstandigheden staat het Rico niet vrij om zich te beroepen op het feit dat in de arbeidsovereenkomst Rico Holding als werkgever staat vermeld.

Verder lezen
Terug naar overzicht