Kantonrechter Rotterdam 21-05-2002 (Vlaswinkel), JAR 2002, 144


Goed werkgeverschap. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 144.

De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werknemer, 31 jaar oud, bijna drieënhalf jaar in dienst, laatstelijk als general manager tegen een salaris van € 3.461,54 exclusief 8% vakantietoeslag. Hij heeft een nieuwe commercieel directeur benoemd boven de werknemer. De werknemer heeft zich hiertegen verzet met als gevolg een verstoorde verstandhouding tussen partijen. De werknemer stelt dat de werkgever zeer onzorgvuldig met zijn belangen is omgegaan, onder andere door zijn functie eenzijdig te wijzigen. Hij verzoekt een vergoeding van € 35.000,-- bruto. De kantonrechter stelt vast dat de werkgever per 1 februari een directeur boven de werknemer heeft aangesteld en dat de werknemer in de nieuwe opzet aan deze directeur moet rapporteren. Het takenpakket en de bevoegdheden van de werknemer zijn door deze wijziging substantieel veranderd. De kantonrechter is van oordeel dat de werkgever in beginsel gerechtigd was om een wijziging aan te brengen in zijn management. Omdat deze wijziging voor de werknemer ingrijpende gevolgen had, had de werkgever zorgvuldig met de belangen van de werknemer moeten omgaan. De werkgever heeft echter buiten de werknemer om en zonder hem voorafgaand te informeren, de nieuwe commercieel directeur aangesteld. Hierdoor is de werkgever tekortgeschoten in de begeleiding van de werknemer. Dit aspect van de zaak, alsmede de omstandigheid dat de werknemer naar behoren en met grote inzet heeft gefunctioneerd en een succesvol concept heeft ontwikkeld, zijn reden voor een afwijking van de kantonrechtersformule. Een vergoeding conform de formule met correctiefactor 1,5 zou, afgerond, neerkomen op € 20.000,--. De kantonrechter voegt hier een bedrag van € 5.000,-- aan toe wegens de ten onrechte door de werkgever van de succesvolle inwerking van de commercieel directeur afhankelijk gestelde bonus en salarisverhoging. Weliswaar heeft de werknemer de targets niet gehaald en heeft hij geen rechtens afdwingbare aanspraak op de loonsverhoging en de bonus, maar de kantonrechter betrekt deze toch gedeeltelijk bij de vergoeding vanwege de onzorgvuldige handelwijze van de werkgever.

Verder lezen
Terug naar overzicht