Kantonrechter 's-Gravenhage 09-06-1999 (Lippmann), Prg. 2000, 5466


Competentie. Ontbinding gewichtige redenen. Ziekte.

Een werknemer wordt na ontbinding van de arbeidsovereenkomst arbeidsongeschikt. Hij vordert van zijn ex-werkgever NLG 6.000,-- ziektekosten en NLG 6.000,-- inkomstenderving en NLG 1.279,63 buitengerechtelijke kosten. Aangezien de arbeidsovereenkomst is geëindigd en de arbeidsongeschiktheid daarna is opgetreden, kan de vordering niet gerelateerd worden aan de arbeidsovereenkomst maar hoogstens uit onrechtmatige daad en zou de kantonrechter niet bevoegd zijn, tenzij de vordering wordt beperkt tot NLG 10.000,--. Nu de werknemer na het bevoegdheidsincident zijn vordering dienovereenkomstig heeft beperkt verklaart de kantonrechter zich bevoegd.

Verder lezen
Terug naar overzicht