Kantonrechter 's-Gravenhage 18-03-2003 (Van Zaltbommel), JAR 2003, 95


Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling. Ziekte.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2003, 95.

De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werknemer, 17 jaar in dienst, laatstelijk als Poolmedewerker, 43 jaar oud, salaris € 2.283,50 per maand exclusief emolumenten. De werkgever voert daartoe aan dat de arbeidsrelatie verstoord is geraakt doordat de werknemer zich niet houdt aan de regels ten aanzien van ziekmeldingen en hersteldmeldingen. De werknemer verzet zich tegen het ontbindingsverzoek. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst omdat er naar zijn mening sprake is van een onoplosbaar arbeidsconflict. Daartoe overweegt de kantonrechter dat de werknemer vanaf november 2002 meerdere keren zonder berichtgeving niet op het werk is verschenen. Soms meldde hij zich in dat verband ziek, maar dan pas achteraf. Hij is niet steeds op het spreekuur van de bedrijfsarts gekomen en is meerdere keren weer gaan werken zonder zich hersteld te hebben gemeld. De werkgever heeft naar het oordeel van de kantonrechter voldoende aannemelijk gemaakt dat hij hierdoor in de problemen kwam omdat op het laatste moment alles gedaan moest worden om de juiste ploegensterkte bij elkaar te krijgen. De werknemer heeft aangevoerd dat hij vanaf november 2002 huwelijksproblemen had en daarom niet in staat was om te werken. Daar staat tegenover dat de werknemer herhaaldelijk schriftelijk is gewaarschuwd in verband met het onaangekondigd niet op het werk verschijnen. Ondanks deze omstandigheden komt aan de werknemer wel een vergoeding toe, nu sprake is van een zeer lang dienstverband en de problemen, met uitzondering van een voorval in mei 2000, eerst vanaf november 2002 zijn ontstaan. Omdat de kantonrechter aan de andere kant van oordeel is dat de ontbindingsgrond in de risicosfeer van de werknemer ligt, stelt hij de correctiefactor vast op 0,75. De ploegentoeslag wordt verdisconteerd in de A-factor. Een en ander resulteert in een vergoeding van € 43.492,--.

Verder lezen
Terug naar overzicht