Kantonrechter 's-Gravenhage 18-09-2002 (Wouterse), JAR 2002, 268


Ontbinding gewichtige redenen. Overgang onderneming. RDA-vergunning.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 268.

De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werknemer, acht jaar in dienst als Junior Medewerker Fieldoffice binnen de regio Noord-West van KPN Werkplekdiensten (WPD). Bij brief van 17 januari 2002 heeft de werkgever de werknemer bericht dat vanwege de slechte financiële situatie ook zijn arbeidsplaats komt te vervallen alsmede dat hij administratief zal worden overgedragen aan één van de Mobiliteit Shops. Bij brief van 19 april 2002 heeft de werkgever alle boventallige werknemers van WPD bevestigd dat zij per 1 april 2002 organisatorisch onder de afdeling Services Financiën vallen. Per 8 mei 2002 zijn bijna alle activiteiten van WPD ondergebracht in een per die datum opgerichte vennootschap en vervolgens overgedragen aan een andere onderneming buiten de werkgever. De werkgever heeft toestemming voor het ontslag van de werknemer gevraagd. De CWI heeft de toestemming geweigerd omdat sprake zou zijn van het op ongerechtvaardigde wijze ondergraven van de positie van werknemers bij de overgang van bedrijfsactiviteiten. De werkgever heeft vervolgens ontbinding van de arbeidsovereenkomst verzocht. De kantonrechter is van oordeel dat, nu de werknemer op 8 mei 2002 niet meer werkzaam was bij WPD, niet kan worden gezegd dat hij in het kader van overgang van onderneming met WPD had moeten meegaan. Daarbij acht de kantonrechter van belang dat de OR ermee heeft ingestemd dat er een aantal - maximaal 26 fte - bij WPD zouden blijven, en dat de werkgever onweersproken heeft gesteld dat er zevenhalve taak is overgebleven ter opvang van pieken, omdat hiervoor vanwege de flexibiliteit niet meer eigen personeel kan worden ingezet, en 18,5 taak voor specialistische functies. De kantonrechter stelt verder vast dat de werknemer niet heeft geklaagd over zijn boventallig verklaring. De kantonrechter ontbindt vervolgens de arbeidsovereenkomst met toekenning van de vergoeding uit het Sociaal Plan.

Verder lezen
Terug naar overzicht