Kantonrechter 's-Gravenhage 25-01-2001 (Lippmann), JAR 2001, 33


Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling (C=3).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 33.

De werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van de werknemer (39 jaar, twee jaar in dienst, salaris NLG 8.873,45 bruto per maand). De verhouding tussen partijen heeft zodanige wijzigingen ondergaan dat niet meer op vruchtbare samenwerking kan worden gerekend. Voortzetting van de arbeidsovereenkomst is in redelijkheid niet meer zinvol. Gelet op de omstandigheden is een vergoeding op zijn plaats. Er wordt correctiefactor 3 toegepast in de berekening nu vast is komen te staan dat er geen duidelijke taakomschrijving meer was voor de werknemer, er geen functioneringsgesprekken met hem zijn gevoerd en de kritiekpunten met betrekking tot zijn functioneren pas in de eerste helft van 2000 met hem zijn besproken. Aan de toekenning van deze vergoeding (NLG 57.499,95 bruto) ligt verder ten grondslag het feit dat het dienstverband weliswaar slechts twee jaar heeft geduurd, doch dat de werknemer via een headhunter is binnengehaald en dat de werknemer optimaal functioneerde (nu het tegendeel nooit aannemelijk is geworden)

Verder lezen
Terug naar overzicht