Kantonrechter Terneuzen 12-04-2000 (Kool), Prg. 2000, 5526


Bedrijfsongeval (Voorkomen van). Ontslag op staande voet (inschakeling arbeidsinspectie).

Een voorman verlaat het werk en schakelt de arbeidsinspectie in, omdat hij het werk op een steiger onveilig vond. Dezelfde dag gaat de voorman op advies van de bedrijfsarts een week met vakantie. De werkgever staakt onmiddellijk de loonbetaling en ontslaat na terugkeer de werknemer op staande voet. De kantonrechter acht, gezien de aan de werkgever te gunnen tijd voor beraad, het ontslag wel aan de onverwijldheidseis te voldoen. Ongeacht of de arbeidsinspectie nu wel of niet de situatie onveilig vond is er geen dringende reden aanwezig geweest. Indien een werknemer een redelijk vermoeden heeft dat een bepaalde werksituatie onveilig is en na vergeefse waarschuwing aan de werkgever zich tot de arbeidsinspectie wendt, zal er geen dringende reden zijn, ook niet indien de arbeidsinspectie bevindt dat die situatie niet onveilig was. Een ander oordeel zou ertoe leiden dat een werknemer, gezien het risico van ontslag op staande voet, ervan weerhouden zou worden zich tot de arbeidsinspectie te wenden. De gevorderde gefixeerde schadevergoeding wordt dan ook toegewezen aan de werknemer.

Verder lezen
Terug naar overzicht