Kantonrechter Tiel 12-12-2001 (Wiegman), Prg. 2002, 5805


Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 40-jarige divisiedirecteur (negen maanden in dienst, salaris NLG 30.000,-- bruto per maand) wegens verval van functie, onder aanbieding van een vergoeding van NLG 163.500,-- bruto en NLG 47.437,55 netto (terzake van pensioenpremies, premies ziektekostenverzekering en autolease). Aangezien de werknemer daarmee akkoord gaat wijst de kantonrechter het verzoek toe.

Verder lezen
Terug naar overzicht