Kantonrechter Tilburg 22-03-1999, JAR 1999, 82 (Godrie)


Overgang onderneming.

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 82.

Na gemeentelijke herindeling, waarbij één gemeente wordt opgesplitst en ondergebracht in twee andere gemeentes, besluiten beide gemeentes de subsidie ten behoeve van een welzijnstichting stop te zetten. Daarbij komt de functie van een opbouwwerker met een dienstverband van 23 jaar te vervallen. De werknemer vordert bij voorlopige voorziening tewerkstelling in een passende functie, stellende dat de activiteiten van de stichting op de gemeente zijn overgegaan en er dus sprake is van overgang van onderneming. De kantonrechter overweegt dat overgang van onderneming naar een publiek rechterlijke rechtspersoon niet bij voorbaat is uitgesloten (Rechtbank Rotterdam 23-11-1998, JAR 1999, 27, zie blz. ?). Volgens de kantonrechter is het niet aannemelijk dat er sprake is van overgang van onderneming omdat de taken die de gemeente op zich heeft genomen haar zijn toebedeeld op grond van wettelijke taken. Bovendien heeft de werknemer niet kunnen aangeven welke van zijn uitvoerende werkzaamheden thans door de gemeente worden overgenomen. De gemeente wil zich ook niet gaan toeleggen op uitvoerende taken maar een de voorwaardenscheppende, coördinerende en adviserende rol vervullen ten opzichte van organisaties die uitvoerend werk op zich zullen nemen. Hoe dit model er uit gaat zien staat nu nog niet vast en ligt daarom het niet in de rede om de voorlopige voorziening toe te wijzen.

Verder lezen
Terug naar overzicht