Kantonrechter Utrecht 14-08-2002 (Pinckaers), JAR 2002, 219


Auto. Verrekening.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2002, 219.

Partijen zijn bij de indiensttreding van de werknemer overeengekomen dat de werknemer in de lease-auto die hem door zijn vorige werkgever ter beschikking was gesteld, kon blijven rijden. De werkgever heeft de werknemer bevestigd dat de lease-auto vanaf de datum van indiensttreding binnen de regeling van de werkgever valt. In de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst is bepaald dat de personeelsgids van de werkgever integraal onderdeel uitmaakt van de arbeidsovereenkomst en dat de werknemer zich door ondertekening akkoord verklaart met de inhoud ervan. In deel I van de personeelsgids staat vermeld dat bij het ter beschikking stellen van een lease-auto de meest recente lease-autoregeling van toepassing is. Een voorbeeld van een leaseregeling is te vinden in deel II van de personeelsgids. De meest recente regeling staat op het intranet van de werkgever. Op 19 november 2001 heeft de werknemer de arbeidsovereenkomst opgezegd. De werkgever heeft vervolgens de kosten die de leasemaatschappij in rekening brengt bij een voortijdige beëindiging van het leasecontract verrekend met de eindafrekening van de werknemer. De werknemer heeft hiertegen bezwaar aangetekend en vordert in rechte terugbetaling van dit bedrag (NLG 14.067,34). De kantonrechter overweegt dat de werkgever heeft meegedeeld dat de lease-auto na indiensttreding onder de regeling van de werkgever zou komen te vallen. De werknemer heeft hiertegen niet geprotesteerd, zodat alleen al op grond daarvan de regeling is gaan gelden. Daar komt nog bij dat de werknemer heeft ingestemd met de personeelsgids. De werkgever had de autoregeling niet in de arbeidsovereenkomst behoeven op te nemen, nu de werknemer niet verplicht was in een lease-auto te rijden, de regeling van de werkgever niet ongebruikelijk is en de regeling niet onredelijk bezwarend is. De werknemer had bovendien het intranet kunnen raadplegen. Het feit dat de werknemer na zijn opzegging de nieuwe leaseregeling niet heeft willen ondertekenen, brengt niet mee dat deze niet geldt, alleen al niet omdat de werknemer de auto wel heeft geaccepteerd. Het had wel voor de hand gelegen als de werkgever een afbetalingsregeling had aangeboden, doch niet is gebleken dat de werknemer daarom heeft gevraagd, terwijl dat op zijn weg had gelegen.

Verder lezen
Terug naar overzicht