Kantonrechter Utrecht 17-06-2003 (De Laat), Prg. 2003, 6106


Dringende reden. Ontbinding gewichtige redenen.

Een stichting die zich bezighoudt met arbeidsmarktbeleid verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 43-jarige werkneemster, zeseneenhalf jaar in dienst, salaris € 3.751,40 bruto per maand, primair op grond van een dringende reden. Naar aanleiding van een accountantsonderzoek is gebleken van vermenging van zakelijke en privé-belangen bij uitbesteding aan een bepaald onderzoeksbureau. Bovendien zou de werkneemster weinig oog hebben gehad voor de daaraan verbonden risico's. Daarnaast heeft zij onder protest een nieuwe functie aanvaard. De kantonrechter is van oordeel dat er geen sprake is van een dringende reden en dat de werkgever de vermeende belangenvermenging anders had moeten oplossen, dan door de werkneemster een andere functie aan te bieden. De vermenging vond plaats met goedvinden van de oude directeur en ook andere werknemers hebben gebruik gemaakt van hetzelfde onderzoeksbureau. Er was dan ook geen reden om de werkneemster een andere functie aan te bieden. Nu onvoldoende is komen vast te staan dat er een inhoudelijke discussie heeft plaatsgevonden over het morele dilemma van vermenging van belangen, is er ook geen sprake van geschonden vertrouwen. Het ontbindingsverzoek wordt dan ook afgewezen.

Verder lezen
Terug naar overzicht