Kantonrechter Utrecht 23-04-1999, JAR 1999, 134 (Verscheure)


Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling (geen ingeval van aanspraak op wachtgeld).

Zie voor de complete uitspraak JAR 1999, 134.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 49-jarige senior medewerker (negen jaar in dienst, daarvoor een half jaar op detacheringsbasis, salaris NLG 10.070,-- bruto per maand) op grond van een verstoorde relatie met de directeur van de werkgever en met andere collega's. De werknemer die alleen de verstoorde relatie met de directeur erkent, verzoekt ingeval van ontbinding een vergoeding van NLG 580.000,--. De kantonrechter is van oordeel dat een ernstig verstoorde verhouding tussen een goed functionerende directeur en een medewerker moet leiden tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de medewerker. Aangezien geen van beide partijen hiervan een ernstig verwijt kan worden gemaakt, is in beginsel een vergoeding op basis van de kantonrechtersformule met een correctiefactor 1 (= NLG 190.323,-- bruto) redelijk. De werknemer heeft echter op grond van de van toepassing zijnde CAO recht op een wachtgeld van NLG 274.776,-- bruto. Het is dan ook niet redelijk om daarnaast een vergoeding toe te kennen. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst, en kent de werknemer een vergoeding van NLG 190.323,-- bruto toe, indien de werknemer afstand van zijn recht op wachtgeld doet.

Verder lezen
Terug naar overzicht