Kantonrechter Utrecht 28-04-2003 (Breedveld), Prg. 2003, 6046


Goed werkgeverschap. Ontbinding gewichtige redenen. Schadeloosstelling.

Een werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een 45-jarige medewerker onderzoek en waterverdeling (14 jaar in dienst, salaris € 3.092,82 bruto per maand). De functie van de werknemer, die zich vier jaar heeft beziggehouden met de ontwikkeling, het octrooieren en de marketing van een mede door hem gedane uitvinding, komt als gevolg van reorganisatie te vervallen. De werkgever en de werknemer zijn het niet eens geworden over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden zou eindigen. Dit zou het geval zijn als de werknemer als productmanager op de afdeling marketing er niet in zou slagen binnen één jaar vijf van zijn uitvindingen te verkopen. Als de werknemer voor de derde keer een functie als niet passend weigert, wordt hij op non-actief gesteld. De kantonrechter is van oordeel dat vruchtbare samenwerking niet meer mogelijk is en dat de arbeidsovereenkomst moet worden ontbonden. Met betrekking tot de vergoeding overweegt de kantonrechter dat de werkgever niet aannemelijk heeft gemaakt dat de werknemer bewust passende functies heeft geweigerd en ook niet dat de werknemer alleen maar oog had voor een functie die verband hield met zijn uitvinding. Daarnaast is niet aannemelijk dat de werkgever bewust heeft nagedacht over het hoe nu verder met de werknemer na oplevering van zijn uitvinding. Het voorstel over de verkoop van de uitvinding acht de kantonrechter beneden de maat. Het geeft geen pas de werknemer op te laten draaien voor een ondernemersrisico en ook niet om de prestatie van de werknemer af te doen met "een uit de hand gelopen hobby". Het feit dat de functie van de werknemer is komen te vervallen, komt voor rekening van de werkgever, die zich bovendien niet als een goed werkgever heeft gedragen. Daarom acht de kantonrechter een vergoeding van € 109.360,-- bruto (C=2) passend. De kantonrechter houdt daarbij geen rekening met het eigen risicoschap van de werkgever voor de WW-uitkering.

Verder lezen
Terug naar overzicht