Kantonrechter verwerpt anonieme getuigenverklaring die notaris heeft vastgelegd


In een procedure bij de kantonrechter heeft X de gelegenheid gekregen om getuigenbewijs te leveren. X heeft vervolgens een anonieme getuige door een notaris laten horen en het daarvan opgemaakte notariële verslag aan de kantonrechter overgelegd. Thans heeft de kantonrechter dit getuigenbewijs verworpen omdat uitsluitend de rechter zelf een als zodanig geldend getuigenverhoor kan afnemen (artikel 179 Rv). Overigens voldoet het verhoor door de notaris niet aan de daarvoor geldende regels nu de wederpartij er kennelijk niet voor opgeroepen is. Verder merkt de kantonrechter nog op dat hier niet in…
Verder lezen
Terug naar overzicht