Kantonrechter Wageningen 11-07-2001, 14-11-2001 (Misdorp), Prg. 2002, 5836


Bedrijfsongeval.

Een zwemlerares glijdt tijdens haar werkzaamheden uit over een plastic rooster aan de rand van het zwembad. Zij komt ten val en loopt daarbij een bekkenfractuur op. Als gevolg van het bedrijfsongeval is de werkneemster gedeeltelijk arbeidsongeschikt. Zij stelt haar werkgever aansprakelijk en vordert vergoeding van de door haar gemaakte kosten voor medische behandeling alsmede betaling van de buitengerechtelijke kosten en de kosten rechtsbijstand. De kantonrechter is van mening dat gezien het feit dat de werkneemster tijdens de uitoefening van haar werkzaamheden is uitgegleden, de werkgever geen maatregelen heeft getroffen om dit uitglijden te voorkomen. Ook is niet gesteld dat de werkgever de werkneemster verboden heeft het rooster te betreden. Dat de werkgever zich bij het inrichten van het zwembad heeft gehouden aan het besluit tot uitvoering van de Wet Hygiëne en Veiligheid Zwemgelegenheden doet daar niet aan af. De aansprakelijkheid van de werkgever staat daarmee vast. Het bewijsaanbod dient als te vaag geformuleerd van de hand te worden gewezen. Omdat de werkgever het bedrag waarmee de vordering is verhoogd niet heeft erkend, laat de kantonrechter de werkneemster bij tussenvonnis toe zich uit te laten over de hoogte van de vordering. Als de werkgever na tussenvonnis de vordering erkent, wordt hij veroordeeld tot betalen van NLG 11.045,47 en tot betaling van de buitengerechtelijke kosten doch niet van de kosten rechtsbijstand.

Verder lezen
Terug naar overzicht