Kantonrechter Wageningen 16-06-1999, Prg. 1999, 5349 (Van Rhijn)


Ontslag op staande voet (mishandeling). Ontbinding (voorwaardelijke) gewichtige redenen.

Een 24-jarige schoonmaker, tweeënhalf jaar in dienst, salaris NLG 2.134,89 bruto per maand, geeft tijdens het "dollen" in de hotelkeuken een collega een kopstoot. Deze raakt gewond en de werkgever ontslaat de werknemer op staande voet. De werknemer roept de nietigheid in en thans verzoekt de werkgever voorwaardelijke ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De werknemer erkent de kopstoot en heeft zijn excuses aangeboden. Volgens de werknemer hebben zijn collega's geen bezwaar tegen zijn terugkeer. De kantonrechter laat in het midden of er sprake is van een dringende reden. Gezien het arbeidsverleden is niet uitgesloten dat in een bodemprocedure zal worden beslist dat er geen dringende reden was. Aangezien het gaat om een incident dat zich voordeed tijdens het "dollen" en niet is gebleken van eerdere misdragingen, is er ook geen sprake van verandering van omstandigheden. De kantonrechter wijst het verzoek af.

Verder lezen
Terug naar overzicht