Kantonrechter Wageningen 27-11-2002 (Huidekoper), Prg. 2003, 5990


Goed werknemerschap. Kennelijk onredelijk ontslag. Schadeloosstelling. Ziekte.

Een gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer (20 jaar in dienst) wordt met toestemming van de RDA ontslagen. De werkgever voert een reïntegratiebeleid waarbij lichter werk tijdelijk aan arbeidsongeschikte werknemers wordt aangeboden. De werknemer heeft dit tijdelijke werk uiteindelijk geweigerd en andere passende werkzaamheden zijn niet voorhanden. De werknemer vordert op grond van kennelijk onredelijk ontslag een verklaring voor recht en een schadevergoeding van € 60.396,--. De werkgever, die eigenrisicodrager is en dus de kosten draagt gedurende vijf jaar arbeidsongeschiktheid, vordert in reconventie € 2.500,-- netto omdat de werknemer zich niet als een goed werknemer heeft gedragen door zich niet te laten opereren. De kantonrechter overweegt dat de werkgever in een verliesgevende positie verkeert en dat bedrijfssluiting is aangekondigd. Op grond van de CAO is gedurende twee jaar de WAO aangevuld. Niet aannemelijk is dat de arbeidsongeschiktheid veroorzaakt is door het werk. Onder deze omstandigheden kan niet gesteld worden dat het ontslag kennelijk onredelijk is en de kantonrechter wijst de vordering van de werknemer af. Met betrekking tot de vordering van de werkgever overweegt de kantonrechter dat terugvordering van verhaalde WAO-kosten in strijd is met het wettelijke systeem, dat er op gericht is werkgevers financieel te prikkelen om te voorkomen dat werknemers in de WAO geraken. Daarnaast heeft de werkgever onvoldoende gesteld om aan te nemen dat de werknemer zich niet als goed werknemer heeft gedragen. Keuzes die het privé-leven raken, zeker als ze ingrijpen in de lichamelijke integriteit van werknemers, behoeven niet alleen te worden afgewogen aan de criteria van het goed werknemerschap. Bovendien is niets gesteld over de mate van waarschijnlijkheid dat de werknemer na een operatie weer arbeidsgeschikt zou worden. Ook heeft de werkgever onvoldoende gesteld met betrekking tot het weigeren van de lichtere werkzaamheden. De kantonrechter wijst de vordering van de werkgever af.

Verder lezen
Terug naar overzicht