Kantonrechter wijst een beheerder aan totdat duidelijk is wie erfgenamen zijn


X heeft namens een beneficiaire erfgenaam de kantonrechter verzocht om hem tijdelijk het beheer van de nalatenschap toe te kennen totdat X het erfgenamenonderzoek heeft afgerond en alle rechthebbenden zich hebben uitgesproken over het aanvaarden van de nalatenschap. Het verzoek is gebaseerd op artikel 4:191 lid 2 BW waardoor de kantonrechter bepaalde maatregelen kan voorschrijven zolang de boedel niet door alle erfgenamen is aanvaard.

De kantonrechter heeft het verzoek toegewezen. Volgens de kantonrechter moet nog verder onderzoek worden gedaan naar potentiële erfgenamen van de erflaatster in Nederland en in het…

Verder lezen