Kantonrechter Zaandam 01-11-2001 (Van der Valk), Prg. 2001, 5790


Ontbinding gewichtige redenen. Ziekte (geen reïntegratieplan overgelegd). Schade- loosstelling (geen).

Een supermarkt verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst van een arbeidsongeschikte verkoopster, 11 jaar in dienst, wegens een verstoorde arbeidsverhouding en wegens haar weigering mee te werken aan haar reïntegratie. De werkneemster, die al eerder heeft aangegeven te streven naar ontbinding van de arbeidsovereenkomst, stelt dat zij arbeids- ongeschikt is en dat de werknemer niet ontvankelijk is gezien het ontbreken van een reïntegratieplan. Als het niet anders kan wil zij wel berusten in de ontbinding van de arbeidsovereenkomst mits daar een vergoeding gebaseerd op een correctiefactor C = 2 tegenover staat. De werkneemster verwijt de werkgever haar te hebben overgeplaatst naar een filiaal met een slechte werksfeer, waardoor zij overspannen is geraakt zodanig dat zij nog niet toe is aan reïntegratie. De kantonrechter overweegt dat op grond van de bestaande jurisprudentie een reïntegratieplan achterwege mag blijven in geval een werknemer zelf stelselmatig een onderzoek naar zijn arbeidsongeschiktheid in de weg staat of indien de arbeidsrelatie ernstig is verstoord. In dit geval werkt de werkneemster formeel mee doch zij wijst ieder voorstel tot een gesprek met de werkgever over reïntegratie af. Een reïntegratieplan heeft geen zin als de werkneemster niet wil terugkeren terwijl reïntegratie in een ander filiaal wel tot de mogelijkheden behoort. De kantonrechter acht de werkgever ontvankelijk in zijn verzoek en ontbindt de arbeidsovereenkomst zonder een vergoeding omdat de verstoorde arbeidsverhouding niet aan de werkgever is te wijten maar aan de werkneemster

Verder lezen
Terug naar overzicht