Kantonrechter Zaandam 15-06-2000 (Visser), JAR 2000, 173


Ontbinding gewichtige redenen verzoek werknemer. Ontbinding gewichtige redenen. Ziekte (geen reïntegratieplan). Schadeloosstelling.

Zie voor de complete uitspraak JAR 2000, 173.

Werkgever verzoekt ontslagvergunning voor werkneemster, 44 jaar oud, bijna zes jaar in dienst, salaris NLG 2.223,09 bruto per maand, na twee jaar ziekte. Hangende procedure dient de werkneemster een ontbindingsverzoek in, waarop de werkgever eveneens ontbinding vraagt, met het oog op de kans dat de werkneemster haar verzoek zal intrekken. De kantonrechter gaat niet in op het verweer van de werkgever dat niet ontbonden zou moeten worden nu de zaak al jaren loopt en de enige wijziging is gelegen in het feit dat een ontslagvergunning is gevraagd en het werkneemster enkel te doen zou zijn om de vergoeding. De kantonrechter acht voldoende redenen aanwezig te ontbinden en acht, ook zonder het overleggen van een reïntegratieplan, het tegenverzoek van de werkgever ontvankelijk omdat een redelijke wetsuitleg met zich meebrengt dat een dergelijke eis aan zo'n tegenverzoek niet mag worden gesteld. De kantonrechter ontbindt, zowel op het verzoek van de werkneemster als op het tegenverzoek van de werkgever, zonder toekenning van enige vergoeding omdat de redenen niet in overwegende mate in de risicosfeer van de werkgever liggen. De werkgever heeft voldoende gedaan om de werkneemster te reïntegreren. Dat dat niet is gelukt is niet aan de werkgever te wijten, zonder dat er sprake is van schuld in de zin van verwijtbaarheid bij de werkneemster. Achtergrond van de zaak was dat de werkneemster ziek was geworden na een conflict over geconstateerde kasverschillen en een tijdelijke hervatting op arbeidstherapeutische basis weer tot een nieuw conflict leidde met een collega.

Verder lezen
Terug naar overzicht