Kantonrechter Zutphen 23-05-2000 (Smulders), Prg. 2000, 5535


Ontbinding gewichtige redenen. Ongewenste intimiteiten. Goed werkgeverschap. Getuigschrift. Smartengeld. Schadeloosstelling.

De arbeidsovereenkomst van een werknemer, 50 jaar oud, 27 jaar in dienst, salaris NLG 4.150,-- bruto per maand wordt door de kantonrechter ontbonden onder toekenning van een vergoeding van NLG 71.500,-- bruto, nadat de werknemer was beschuldigd van seksueel misbruik van patiënten, waarvan de juistheid in de beschikking uitdrukkelijk in het midden is gelaten. De werknemer wordt strafrechtelijk vervolgd, maar vrijgesproken. Sedert het einde van het dienstverband is de werknemer ziek en vordert van de werkgever schadevergoeding omdat de werkgever hem niet in bescherming heeft genomen tegen onjuiste klachten van patiënten en hem prematuur op non actief heeft gesteld, alsmede omdat de werkgever geweigerd heeft het getuigschrift aan te passen nadat de werknemer was vrijgesproken. De kantonrechter overweegt dat naast toekenning van de ontbindingsvergoeding, waarbij alle omstandigheden zijn meegewogen er geen ruimte is om wegens strijd met goed werkgeversschap een verdere vergoeding toe te kennen en er terzake ook geen nieuwe feiten zijn. Wel heeft de werknemer aanspraak op schadevergoeding omdat de werkgever zonder dat de werknemer daarom had verzocht in het getuigschrift de reden van beëindiging had opgenomen. Materiële schade terzake is niet gebleken maar de kantonrechter wijst terzake aan de werknemer toe een bedrag van NLG 7.500,-- aan smartengeld nu een en ander de arbeidsongeschiktheid heeft verergerd. De vordering van de werknemer tot toekenning van de in de ontbindingsprocedure door de werkgever aangeboden wachtgeldregeling wordt door de kantonrechter afgewezen omdat dat aanbod destijds niet door de werknemer is aanvaard.

Verder lezen
Terug naar overzicht