Kantonrechter Zutphen 24-07-2001 (Smulders), JAR 2001, 228


Ontbinding gewichtige redenen (dringende reden: alcoholmisbruik); (verzwijging bij). Sollicitatie. Ziekte (reïntegratieplan overgelegd).

Zie voor de complete uitspraak JAR 2001, 228.

De werknemer is sinds 1 maart 2001 in dienst van de werkgever als medewerker snijzaal. Van 2 januari 2001 tot 1 maart 2001 was de werknemer als uitzendkracht in dezelfde functie voor de werkgever werkzaam. Sinds 13 maart 2001 is de werknemer arbeidsongeschikt wegens verslaving aan alcohol. Vanaf 6 april 2001 wordt hij daarvoor behandeld in een kliniek. Op 29 maart 2001 heeft de werknemer een gesprek met de werkgever gehad. In de schriftelijke bevestiging van dit gesprek heeft de werkgever onder andere aangegeven dat de werknemer zijn alcoholprobleem niet heeft gemeld bij zijn sollicitatie en dat er in de korte tijd dat hij bij hem in dienst is reeds diverse incidenten hebben plaatsgevonden wegens het alcoholgebruik. De werkgever heeft de werknemer aangeboden om onbetaald verlof op te nemen voor de duur van zijn behandeling. De werknemer heeft dit aanbod van de hand gewezen. De werkgever verzoekt thans ontbinding wegens een dringende reden. Hij heeft een getoetst reïntegratieplan overgelegd. De kantonrechter is van oordeel dat het tijdens een sollicitatiegesprek verzwijgen van een kwaal alleen als een dringende reden voor ontslag kan worden aangemerkt indien de werknemer wist of redelijkerwijs had moeten begrijpen zowel dat hij aan de kwaal leed als dat deze hem geheel of gedeeltelijk ongeschikt maakte voor de betrekking waarnaar hij solliciteerde. De werknemer had dit met betrekking tot zijn kwaal redelijkerwijs moeten begrijpen, temeer nu het werken op de snijafdeling niet geheel zonder risico's is. Verder is niet in geschil dat de werknemer door zijn alcoholisme thans - nog afgezien van de incidenten voordien - reeds enige maanden moet verzuimen. Ook indien dit hem niet verweten zou kunnen worden, geldt nog dat ook sprake kan zijn van een dringende reden voor ontslag zonder verwijtbaarheid aan de zijde van de werknemer. Nu de werknemer ook niet heeft ingestemd met het onbetaalde verlof, acht de kantonrechter, gezien alle omstandigheden, een dringende reden voor ontbinding aanwezig

Verder lezen
Terug naar overzicht