Kantonrechters wijzen ontslagverzoeken vaker af


Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid wijzen kantonrechters meer ontslagverzoeken van werkgevers af. Die voorlopige conclusie legt kantonrechter Wim Wetzels, voorzitter van de Expertgroep Arbeidsrecht binnen de Rechtspraak, op tafel tijdens een rondetafelgesprek op 2 maart in de Tweede Kamer. Daar wordt gesproken over evaluatie van de Wet werk en zekerheid (WWZ).

Positief advies
De Raad voor de rechtspraak adviseerde destijds positief over de wetswijziging, maar plaatste ook kritische kanttekeningen. Het vergoedingensysteem dat werd ingevoerd was zo verfijnd, dat de ontslagprocedure daardoor juist…

Verder lezen
Terug naar overzicht