Kapitaalverzekering bij de eigen BV


Verwijzing

(FBN 1995, 90)

De staatssecretaris van Financiën heeft een richtlijn opgesteld voor de kapitaalverzekering bij de eigen BV. De regeling heeft een regulerend karakter.

In de eerste plaats moet worden voldaan aan het begrip levensverzekering. Voor polissen gesloten vóór 1 januari 1992 (de oude polissen) geldt in beginsel de eerbiedigende werking van artikel 76 Wet IB.

Verzekeringen die zijn gesloten na deze datum (nieuwe polissen) moeten voldoen aan de criteria van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf.

De volgende vraag is of de verzekering…

Verder lezen