Kapitaalverzekeringen en huwelijksgoederengemeenschap (2001.01.3006)


Zowel onder de Wet IB 1964 als de Wet IB 2001 is het mogelijk om een onbelaste uitkering uit een kapitaalverzekering te ontvangen. Onder het regime van de Wet IB 2001 is het rente-element in de uitkering echter alleen vrijgesteld in box 1 indien sprake is van een kapitaalverzekering eigen woning (KEW). Wanneer geen sprake is van een KEW, wordt de kapitaalverzekering belast in box 3 (vermogensrendementheffing).

De vrijstelling voor de KEW in box 1 geldt per belastingplichtige. Dit betekent dat gehuwden of geregistreerde partners - …

Verder lezen