KB onteigening gemeente Bodegraven-Reeuwijk (minnelijk overleg) (Titel IV)


Koninklijk Besluit van 7 oktober 2016, nr. 2016001732, inzake onteigening ingevolge Titel IV van de Onteigeningswet in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk (onteigeningsplan Begraafplaats Vredehof, Bodegraven). De Kroon oordeelt ter zake onder meer als volgt.

Reclamanten brengen in hun zienswijze het volgende naar voren. Reclamanten betogen dat de noodzaak van de onteigening ontbreekt. De verzoeker heeft de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, in dit geval het zorgvuldigheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel, geschonden. Reclamanten hadden overeenstemming met de grondverwerver van de gemeente over een…

Verder lezen
Terug naar overzicht