Keuzevermogen in de omzetbelasting (1997.14.3153)


Als een ondernemer vermogensbestanddelen aanschaft die zowel in het bedrijf als privé zullen worden gebruikt, moet er voor de omzetbelasting in beginsel een splitsing naar het gebruik plaatsvinden. In het Armbrecht-arrest (ND 96.10.3079) onderkent het HvJ dat de ondernemer een beperkte mate van vrijheid heeft om zijn vermogen te etiketteren. Aan deze keuzevrijheid komt men pas toe als vaststaat dat deze goederen zijn aangeschaft door een belastingplichtige in het kader van zijn onderneming. Indien een Nederlandse ondernemer ervoor kiest een onroerende zaak die…

Verder lezen