Kinderalimentatie als de ouders nooit samen hebben gewoond (2006.27.2646)


Als uit een (affectieve) relatie een kind wordt geboren en de ouders nooit met elkaar hebben samengewoond is de vraag hoe de behoefte van dat kind moet worden berekend. Daarbij kan een rol spelen dat in het gezin van de moeder ook kinderen aanwezig zijn, geboren uit een andere relatie.

De auteur zet een aantal recente rechterlijke uitspraken hierover op een rij.

Uit de verzamelde uitspraken blijkt dat er in de praktijk nog geen vaste richtlijn is om de behoefte van een kind van ouders die nooit met elkaar…

Verder lezen