Kinderbijslag en buitengewonelastenaftrek bij co-ouders (2000.49.3422)


M en V zijn gescheiden. Hun minderjarige kinderen voeden zij als co-ouders op. Hoewel zowel M als V daarop recht hebben, wordt de gehele kinderbijslag uitbetaald aan V. M verschilt met de inspecteur van mening over de vraag of hij recht heeft op buitengewonelastenaftrek in verband met uitgaven ter zake van het levensonderhoud van de kinderen.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat voor de beantwoording van deze vraag moet worden vastgesteld in hoeverre M zijn recht op kinderbijslag geldend had kunnen maken (ND 98.18.…

Verder lezen