Kinderen zijn onterfd door toepassing van cautio Socini


M en V zijn in 1962 met elkaar gehuwd. Uit een eerder huwelijk heeft M drie kinderen. M overlijdt in 2014. In zijn testament heeft hij zijn kinderen benoemd tot enige erfgenamen, maar zij worden onterfd indien zij het testament ‘niet (…) respecteren, danwel (…) weigeren aan de uitvoering daarvan mede te werken of enige schenking door mij aan mijn echtgenote gedaan of enig beding van inbreng in gemeenschap en/of verblijving aan mijn echtgenote niet mocht(en) respecteren’. In dat geval wordt V…

Verder lezen
Terug naar overzicht