Kinderopvangtoeslag terecht geweigerd vanwege contante betalingen


De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) heeft beslist dat de Belastingdienst/Toeslagen terecht de kinderopvangtoeslag van de vrouw op nihil heeft gesteld vanwege het niet voldoen aan de kassiersfunctie.

Een vrouw had gebruik gemaakt van een gastouder via een gastouderbureau voor de opvang van haar twee kinderen. Zij vroeg daarvoor kinderopvangtoeslag aan en ontving over de jaren 2012 en 2013 in dit kader voorschotten van € 19.827,00 en € 15.492,00. De Belastingdienst/Toeslagen stelde echter uiteindelijk deze

Verder lezen